تبلیغات
شعر های عاشقانه و عارفانه - مرا با خویش خود بیگانه کردی...

شعر های عاشقانه و عارفانه

احساست را امروز برای عزیزت بروز بده چون ممکن است فردا احساسی باشد ولی عزیزی نباشد

مرا با خویش خود بیگانه کردی

                                          به عشق روی خود دیوانه کردی

کشاندیم به صحرای محبت

                                     ولی با غم مرا هم خانه کردی

بنا کردم برایت خانه ای سبز

                                      چرا آن خانه را ویرانه کردی

تو گفتی خانه ام چشم تو باشد

                                            تو چشمان مرا میخانه کردی

 بنوشیدی شراب مستی ام را

                                           مرا همره پیمانه کردی

مرا در دام خود کردی گرفتار

                                      مثال مرغکی بی لانه کردی

به طومار دلم از غم نوشتم

                                    که میداند مرا غمنامه کردی

به دنبال خودت دل را کشاندی

                                      مرا با خویش خود بیگانه کردی


نوشته شده در چهارشنبه 18 آذر 1388 ساعت 05:24 ب.ظ توسط نازیلا فتحی نظر دهنده های با مرام | |