تبلیغات
شعر های عاشقانه و عارفانه - مرغ عاشق

شعر های عاشقانه و عارفانه

احساست را امروز برای عزیزت بروز بده چون ممکن است فردا احساسی باشد ولی عزیزی نباشد

دل نمی رنجد ز تو رویت ندیدن مشکل است

از رخت ای نور دیده گل نچیدن مشکل است

 

بار عشقت را همیشه عاشقانه بر کشم

دوش رفتی بی خبر بر تو رسیدن مشکل است

 

هر که بر ما می رسد گوید رهایش کن برو

گویم از دلدار خود پیمان بریدن مشکل است

 

گر بگوید بلبلی آواز بشنو ، گویمش

بی گل زیبای او آوا شنیدن مشکل است

 

می توان هر روز با صدها هزاران یار گشت

جان من بشنو سخن یوسف خریدن مشکل است

 

مرغ عاشق چون به دام افتد تحمل می کند

گر چه بار منت نادان کشیدن مشکل است

 

من نمی گیرم به مجنون خرده چون می دانم آن

جای لیلی یار دیگر برگزیدن  مشکل است

 

نوش باشد زهر را خوردن ز دستت دلبرا

شهد را از دست نامردم چشیدن مشکل است

 

می تواند عشق را عاشق فقط معنا کند

چون که می داند ز دام غم رهیدن مشکل است


نوشته شده در یکشنبه 22 آذر 1388 ساعت 11:34 ق.ظ توسط نازیلا فتحی نظر دهنده های با مرام | |